INSTRUCTION DESIGN

Verschillende producten, stakeholders en contexten vragen om verschillende soorten instructies. Deze kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven door middel van een handleiding, een app of via affordances. In dit deel wordt uitgelegd op welke manier de verschillende instructies worden weergegeven voor de verschillende stakeholders.

Installatie

Het product is op te delen in twee delen: het omhulsel en het binnenwerk. Het binnenwerk bestaat uit de kijker met onder andere de luidsprekers en het frame waarop deze zijn bevestigd. Het omhulsel staat hier omheen en beschermt het binnenwerk tegen bijvoorbeeld regen. Ook zorgt het omhulsel dat zowel de gebruikers als de omstanders geen last hebben elkaars geluid.

Binnenwerk

Bij het binnenwerk komt er meer kijken dan alleen het plaatsen van het product. Het binnenwerk moet geïnstalleerd worden op een stroomnetwerk en de montage van de verschillende onderdelen moet goed en secuur gedaan worden.
Om installatie van dit deel goed te laten verlopen hoort hier een gedetailleerde beschrijving bij in de vorm van afbeeldingen met toelichtende tekst. Omdat het binnenwerk van iedere kijker hetzelfde is geldt deze handleiding voor iedere paal.

Omhulsel

Iedere locatie vraagt om een eigen omhulsel met bijpassende vormgeving. Bij een dierentuin is dit een leeuw, koning der dieren, bij een museum een kunstwerk, in een natuurgebied een mooie plant. Deze wordt dan om het binnenwerk heen gezet.

Het omhulsel kan zowel voor een locatie buiten als binnen ontworpen worden. Een omhulsel voor buiten staat goed vast aan/in de grond zodat het niet gestolen kan worden. Een omhulsel binnen staat stevig op de grond.

Instructies om het omhulsel te installeren komen in de vorm van een handleiding door middel van afbeeldingen met toelichting waar nodig. In de manual staan twee instructies: a) voor een omhulsel voor buiten en b) voor een omhulsel voor binnen. Één van deze twee instructies kan worden toegepast op alle vormgevingen uit de serie.

De instructies voor installatie komen dus in de vorm van een handleiding (papier en/of digitaal), bestaande uit twee hoofdstukken: 1) installatie van het binnenwerk en 2) installatie van het omhulsel. Het binnenwerk wordt gedetailleerd weergegeven door middel van afbeeldingen met toelichting. Het omhulsel wordt opgedeeld in twee varianten: a) het product wordt op een locatie buiten geplaatst en b) het product wordt op een locatie binnen geplaatst.

Gebruik

De vormgeving laat zien hoe het product gebruikt dient te worden door middel van affordances, constraints en snel herkenbare grafische aanwijzingen. Het product moet namelijk makkelijk en snel door de gebruiker begrepen worden zonder dat ze daar een hele handleiding voor door moeten lopen. De instructies moeten zo duidelijk zijn dat zowel kinderen als volwassenen het product goed kunnen gebruiken.

In de mindmap staan de affordances (vinkje), constraints (stopbord) en grafische aanwijzingen (groen pijltje) weergegeven.
Affordances

Volgorde gebruik

1. Gebruiker neemt plaats in omhulsel
2. Plaats betaalpas voor contactloos betalen
3. Betaling wordt geaccepteerd
4. Gebruiker kiest gewenste taal
5. Gebruiker kijkt door kijker heen
     a. In kijker kleine introductie werking:
         1) beweeg kijker heen en weer
         2) beweeg sliders op en neer
         3) informatieknop verschaft extra informatie
     b. Geluid wordt afgespeeld en informatie wordt gesproken en in beeld                gegeven
     c. Tijdsaanduiding in scherm geeft aan hoe lang de gebruiker nog kan                kijken
6. Wanneer tijd voorbij is wordt het beeld zwart en dooft geluid weg
7. Als de gebruiker weer wil kijken moet de pas weer voor de contactloos betalen gehouden worden.

Instructies met betrekking tot gebruik door de eindgebruiker bestaan dus uit affordances, constraints en grafische aanwijzingen die het de gebruiker makkelijk maakt het product te begrijpen.
 

Reparatie en onderhoud

Reparatie en onderhoud wordt verzorgd door het bedrijf dat de palen maakt, en niet door het bedrijf dat er gebruik van maakt.

Omhulsel

Het omhulsel staat los van het binnenwerk en kan in zijn geheel vervangen worden zonder dat dat invloed heeft op het binnenwerk. Dit maakt reparatie en schoonmaak makkelijk.

Instructies die hierbij nodig zijn, zijn hoe 1) het product ter plekke schoongemaakt dient te worden, 2) kleine beschadigingen aan het omhulsel ter plekke te repareren zijn en 3) hoe bij grote beschadigingen het omhulsel te verwijderen/vervangen is. Deze kunnen in de handleiding met tekst en met behulp van afbeeldingen gegeven worden.

Techniek en software

Omdat er voortdurend nieuwe technieken bestaan met betrekking tot virtual en augmented reality, moet de software makkelijk te updaten zijn. Het is daarom belangrijk dat het product daarvoor op een netwerk is aangesloten. Wanneer er iets mis is met de software moet deze ook snel verholpen worden. Dit wordt gedaan door het bedrijf dat de palen ontwerpt en niet door het bedrijf dat er gebruik van maakt, omdat het om ingewikkelde software gaat. Het product moet zelf een automatisch bericht sturen over de status waarin het zich bevindt. Wanneer er iets mee mis is geeft het product dit zelf direct aan en kan het probleem zo snel mogelijk verholpen worden.

Het product geeft feedback over de status waarin het zich bevindt. Deze feedback gaat naar het bedrijf dat er gebruik van maakt. Als er iets mis is met het apparaat geeft deze een seintje en wordt het probleem doorgestuurd naar het bedrijf dat het product heeft ontworpen, zodat deze het probleem zo snel mogelijk kan verhelpen.

Vorm

Als er iets mis is met het binnenwerk moet deze gerepareerd of vervangen worden. Dit kost meer moeite en vereist meer instructies dan het repareren van het omhulsel, omdat het binnenwerk aangesloten zit op (elektriciteit)netwerk. Hiervoor gelden andere instructies dan bij het omhulsel, maar ze worden wel op dezelfde manier gegeven:

Instructies die nodig zijn, zijn hoe 1) het product ter plekke schoongemaakt dient te worden, 2) kleine beschadigingen aan het omhulsel ter plekke te repareren zijn en 3) hoe bij grote beschadigingen het omhulsel te verwijderen/vervangen is. Deze kunnen in de handleiding met tekst en met behulp van afbeeldingen gegeven worden.

Copyright © Groep 4