EINDPRODUCT

 

 

 

 

uiteindelijke Product & varianten

Het product-service system is een apparaat in een openbare bezichtiging plaats die meer context geeft over datgene wat te bezichtigen is en daardoor de bezoeker een nieuw ervaring geeft. Dit gebeurt door het gebruik van augmented reality. In een museum kan je denken aan een schilderij waar bepaalde personen uit het schilderij kunnen worden opgelicht met extra achtergrondinformatie. Of in een dinopark kan je over skeletten van dinosaurussen de dinosaurus huid laten zien. (zie de afbeeldingen rechts)

Er is gefocust op het gebruik van het apparaat in een dierentuin. De uitwerking in de dierentuin is door gebruik van augmented reality, een extra dimensie te geven aan de omgeving van een dier. Eerst wordt er kort wat informatie laten zien over de verschillende natuurlijke omgevingen van het dier. De omgeving van het hok van het dier wordt gescand en er wordt een nieuwe ‘laag’ overheen gelegd, namelijk in een andere natuuromgeving waar het dier ook in leeft. Op deze manier leert de bezoeker meer over de verschillende omgevingen van het dierentuin dier. Er zit een heel service systeem bij het aanleveren en bijhouden van de apparaten. Onze service is het leveren en updaten van de software en het onderhouden van het apparaat. Omdat tegenwoordig de technologie snel vernieuwt moet het product makkelijk te upgraden zijn. Het apparaat zal worden verhuurt aan bedrijven en bijgehouden worden door reparaties en het updaten met nieuwe technologische ontwikkelingen. Het zal gemakkelijk zijn om apparaten weer in een nieuwe omgeving te zetten omdat het technologie deel makkelijke te scheiden is van het apparaat. Door het upgraden van de software is het een product-service systeem die in de toekomst nog steeds interessant zal zijn voor gebruikers.


 


Eventuele uitbreidingen

Dierentuin
- Het laten zien waar het dier zich bevindt in het hok.
- Informatie over het dier (leeftijd, lengte, grootte, voedsel)
- Het informatie geven over het uitsterven van het dier
- Gebruik van nieuwe mogelijke technologieën, zoals drones die zich in een hok kunnen voortbewegen. Er kan door de ogen van de drone mee worden gekeken. Dit geeft de ervaring van ‘echt’ in de leefomgeving zijn van het dier. (zie de afbeeldingen hieronder)


Hoe werkt het?

Toekomstig technologie: Er is nu een project TANGO bezig met een AR apparaat ontwikkelen. Dit apparaat heeft een dubbele camera waarmee het scannen van diepte mogelijk is. Door een ruimte te analyseren kan er een Augmented Reality beeld perfect over de realiteit worden gelegd. Deze ‘toekomstige’ technologie zou erg geschikt zijn voor het product. Verder is er een project ‘Magic Leap’ die headsets maakt die volgens de ontwikkelaar een compleet realistische laag over de realiteit worden gelegd die niet meer te onderscheiden valt van de werkelijkheid.Dit is voor het product bruikbaar voor een nog realistischer beeld te geven.


Hoe gebruik je het?

Het apparaat is eenvoudig in gebruik. Houd je bankpas voor de scanner en het apparaat gaat in werking. De omgeving is al gescand, dus wordt er automatisch een laag over het beeld gelegd als je in de kijker kijkt. Als je op de informatie knop drukt, verschijnt in het scherm een wereldbol die laat zien in wat voor gebieden het desbetreffende dier leeft. Je kan het beeld ‘draaien’ net als een statische verrekijker op het strand. Aan de ‘draai’-armen zit een schuivers waarmee je het beeld kan veranderen naar een andere omgeving, en waarmee je kan inzoomen.


Waarom is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in verdere ontwikkeling van het product?

Het product zorgt voor een nieuwe dimensie in een dierentuin en geeft daardoor de bezoeker een gehele nieuwe experience. Het laat de bezoeker zien waar het dier zich bevindt op de aarde en in wat voor soort omgeving het dier zich zoal bevindt. Dit is leerzaam voor ouders maar vooral ook voor kinderen, dat ze beseffen dat dieren eigenlijk in het wild leven. Daarnaast is het interessant om te kijken welke mogelijkheden er zijn met nieuwe technologie en hoe ze kunnen worden toegepast. Misschien is dit product meer bedoeld voor het amuseren van een bezoeker, maar door het gebruik van de nieuwste technologieën zal er ook weer meer geleerd worden over hoe deze technologieën gebruikt kunnen worden in bepaalde context. Dit kan weer interessant zijn voor bedrijven, bijvoorbeeld voor landschapsarchitectuur, om klanten te kunnen laten zien hoe een gebied er uit kan komen te zien door augmented reality laag erover heen te laten zien.

Conclusie

Conclusie

In dit project was de opdracht het ontwerpen van een product-service systeem. Dit systeem bevat een fysiek product en een niet-fysieke service die niet afzonderlijk van elkaar te gebruiken zijn. Zo is ARgo ontwikkeld. Het is een stationaire verrekijker die in dierentuinen staat. ARgo staat bij verschillende hokken en laat mensen naar de dieren kijken. Wat ARgo bijzonder maakt, is dat ARgo augmented reality gebruikt om features toe te voegen aan de ervaring van de gebruiker. Zo wordt augmented reality gebruikt om het hok te veranderen in de natuurlijke omgeving van het betreffende dier. Dit zorgt ervoor dat mensen leren over de dieren en waar ze leven. Daarnaast bevat ARgo een knop waarmee de bezoekers informatie over het dier kunnen zien en een tweetal sliders die de verrekijker laten inzoomen en de augmented reality veranderen.

Als er naar het programma van eisen gekeken wordt, zijn zo goed als alle eisen en wensen vervuld. Zo is het een fysiek product met een niet fysieke service, trekt het meer klanten en is het dus winstgevend voor dierentuinen en worden de materialen zo gekozen dat het weerbestendig, makkelijk in onderhoud en duurzaam zijn. Ook is het aansluitend bij de doelgroep, te gebruiken door minder validen en geeft het informatie over diersoorten en hun natuurlijke leefomgeving. Waar wel nog aan gewerkt moet worden is het geven van foutmeldingen en het toevoegen van extra features zoals geluiden en bijvoorbeeld warme of koude lucht. 

Discussie

Vanaf het begin van het project liep alles vrij soepel. Al snel lag er een idee waar iedereen het mee eens was en dat iedereen leuk vond om aan te werken. Wel was het in het begin lastig om te weten wat er nu met de verschillende tools gedaan moest worden, zeker omdat veel tools eerst uitleg geven voordat het duidelijk wordt hoe ze binnen het project passen. Dit zorgde ervoor dat er in het begin niet zoveel gedaan kon worden aan de tools en dus het project terwijl er op het einde wel veel te doen is gezien de tools dan pas duidelijk worden. Verder was het lastig om te bepalen in hoeverre het product uitgedacht moet worden, het is niet echt gespecificeerd hoe gedetailleerd het product uitgewerkt moest worden en wat het eindresultaat is. Vanaf het moment dat alle tools duidelijk begonnen te worden, werd er vooral individueel aan de verschillende tools gewerkt. Omdat er geen gezamenlijk moment was om aan project te werken en pauzes vaak volgepland waren met vergaderingen, was het moeilijk om elkaar goed op de hoogte te houden en in te lichten over de informatie die de verschillende tools gaven. Zo weet iedereen redelijk veel van de tools die ze zelf gevolgd hebben en veel over de tools die ze binnen het project uitgewerkt hebben, maar erg weinig over de andere tools. Achteraf was het goed geweest als er een moment ingeroosterd werd waarin iedereen aan project kon werken en niet de helft met tools bezig was. Verder verliep het project prima, bij de midterm presentatie werd er goede feedback gegeven en ook bij instruction design is er feedback gegeven over problemen die niet helemaal goed gingen. Dit zorgde ervoor dat het project soepel verliep en verder waren er weinig problemen. De test gaf goede feedback op de simulatie en het product, om een beter inzicht te krijgen van wat de bezoekers zouden vinden, is het belangrijk dat de nogmaals uitgevoerd wordt met een beter model of prototype en een grotere groep deelnemers. 

Aanbevelingen

Als dit product verder doorontwikkeld zou worden, moet er gekeken worden naar de materiaalkeuze en het productieproces. Hiervoor zijn wel al richtlijnen opgesteld met eisen waaraan de materialen en het productieproces aan moeten voldoen. Deze keuzes zorgen ook voor een uitbreiding van het business canvas met het toevoegen van onder andere partners, resources en channels. Ook moet er gekeken worden naar een realistisch testmodel en een uitgebreidere usertest. Als dit goed ontvangen wordt, moet er ook gekeken worden naar de echte implementatie in een dierentuin. Ook moet er gekeken worden naar het geven van foutmeldingen, hier is tijdens dit project weinig aandacht aan besteed terwijl het wel een van de eisen is. Dit zou dus in het vervolg stadium ontwikkeld moeten worden. Verder is het goed als er gekeken wordt naar het toevoegen van meer features zoals geluiden en luchtstromen, maar ook het toevoegen van meer verschillende informatie zoals over wat de dieren eten en wat ze doen op een dag in plaats van alleen de leefgebieden. Daarnaast is het goed om te kijken naar het uitbreiden van de markt, naast dierentuinen past dit product ook in aquaria, maar ook in musea en pretparken. In musea zou dit product kunnen laten zien hoe bepaalde schilderijen of beelden gemaakt zijn, maar ook hoe bijvoorbeeld skeletten horen bij echte dieren. In pretparken zouden ze bijvoorbeeld bij de wachtrij kunnen staan en kunnen mensen bijvoorbeeld zien hoe een attractie gebouwd is. Hiervoor moet de augmented reality en de informatie aangepast worden aan de specifieke locatie. Als laatste zou er gekeken kunnen worden naar een manier waarop de gebruiker een reis door het hok kan maken, zo zou de gebruiker met het product een kleine camera kunnen besturen die door het hok vliegt waardoor de gebruiker alles kan zien en meerdere perspectieven heeft. Op die manier zou bijvoorbeeld ook de informatie verspreid kunnen worden door het hok waardoor het een soort ontdekkingstocht wordt met de informatie. 

Copyright © Groep 4