Yanick Brezet
  • Productontwerp
  • Universiteitsproject
  • 2018

Climate-Proof City

Klimaatverandering is een probleem dat iedereen raakt. Het is dan ook van belang om oplossingen te ontwikkelen die op privé terrein een bijdrage kunnen leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem. In opdracht van waterschap Vechtstromen en stichting Pioneering is gewerkt aan de vragen:

  1. Waartoe zijn inwoners bereid t.b.v. het klimaat / waterbestendig maken van hun tuin?
  2. Hoe kan deze kennis worden omgezet in voor de markt aantrekkelijke producten en diensten waarmee de markt zich verder kan ontwikkelen?
In deze groepsopdracht is onderzoek gedaan naar de bereidheid van inwoners om een bijdrage te leveren, marktonderzoek naar bestaande oplossingen, en een drietal productvoorstellen uitgewerkt. In dit project heb ik een van de productvoorstellen uitgewerkt, de zogenaamde Garden Blox. Dit concept combineert een modulair product voor ontspanning in eigen tuin met een buffer waarin enkele kubieke meters regenwater kan worden opgeslagen. In een onderzoek onder potentiële klanten kwam dit concept als beste uit de bus.
 
De bevindingen uit het onderzoek zijn gepresenteerd op het Climate-Active-Cities symposium op 23 april 2018. Het rapport is te downloaden via de onderstaande knop: