Yanick Brezet

INSZO Animatie

Voor het Instituut voor Zorgoptimalisatie heb ik een animatie ontwikkeld om de werkwijze van Diagnostisch Toetsoverleg ontwikkeld. De animatie is gericht op huisartsen en klinisch chemici, en heeft als doel om onnodige testaanvragen door artsen bij ziekenhuislaboratoria zoveel mogelijk te beperken, en daarmee zorgkosten te besparen en overbodig werk te voorkomen.

Deze animatie is oorspronkelijk gemaakt voor Meetpunt Kwaliteit, wier naam later is gewijzigd naar INSZO. De animatie is daartoe aangepast.